Page images
PDF
EPUB

Ag tnúit leis an mbean Dub áluinn.
Seabann-re bean 'ra' Múman,
Triúr bean laigean,

Agus bean o sig geal Seópsa,
bean na lúbaŎ buide
D'páisgioc mé le na croide,
bean agus dá míle bó léi,

Ingion 6g an iarlað

Atá go tein dubaċ diacraċ

Az appaid mire d'ágail le pósad, 'S dá brágainn-pe féin mo poza

De mná deasa an domain

Is í an bean Dub 6'n ngleann do b'fearr liom.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Nac breiceann puinn de na mnáib
Oċ! dá breiсpeá a bpeiceann sinn
Do beideá tinn mar atáim.
Is truaż a Čia naċ dall do bíos

Sul do cidinn a cúl casta,

A copp sneacta, seang geal saos,

Oċ! is faoi liom mo beata.

[blocks in formation]

Translate the following expressions from Abhráin Grádh Chúige Connacht:-(a) A' dréim leis; (b) Tá céad cop ann; (c) An baile údaig: (d) An misde leat é; (e) 1 mbeul beapnan; (f) Grian os cionn duibeaċáin.

V.

What is the story of An t-iapla bí san Róiṁ ?

VI.

UNPRESCRIBED PASSAGE.

Translate into English :

D'éirgeadar a dtriúr 6'n mbórd, & ċuarduiġeadar an tigín (teaċín] & fuaradar an deirbsiúr sa čúinne go

[ocr errors]

paib sí i bpolač osta. Čuireadas na céadta fáilte soiṁ a ndeirbřís, & dubradar léi teaċt aníor cum a suipéir. Dubairt sí go raib a suipéar iċte aici, go bfuair sí ón gcaitín, ċeana, é, aċt d'fiafsuig sí díob cionnus a bíodar & cionnas a bí an cúpra aca. Dúbradar léi go raib an sgeul dona go leóp aca 6 10mpuig a lear-mátaip amaċ iad, agus,' app' iadsan, mapa mbead an tigín seo tá ann-so againn, ċum fanamaint ann gaċ aon oidċe, bead an cúrsa ní sa ṁeasa 'ná san againn, mar is dóiċide go brażamís bás dá gcaitfimís fanaṁaint amuig fá aéir na hoidċe; mar níor ċuip áp leas-ṁáċair an draoideaċt orrainn aċt sa lá, & támaoid 'n-ár gcló [geruċ] féin san oidċe; & béið an draoideaċt go léir imċiżże öínn gcionn seact mbliadan.' Do bí an-áċas as an ndeirbsír map geall aip sin.

Nuair a bí a suipéar iċte aca 7 tamall mait cainte deunta aca, dubradar go mb'feáps dul a codlad. D'éirigeadar a's cuadas a codlaò, act dubairt an deirbsiúr náć raċað sí féin a ċodlad, go fóil, cum go ndeiseść' sí a gcuid eudaiz.-Sgéal Corcaigheach.

VII.

What are the chief authorities on the Irish side for the doings of the Northmen in Ireland?

VIII.

What was the difference between the Lochlannachs and Danars, the Finn-ghaill and the Dubh-ghaill?

IX.

Why has bpian boraṁa been accused of 'usurpation,' when he became Árd-sí?

Translate into Irish :

X.

It is not true that there is no land war in Italy. Italy in many respects resembles Ireland. There is the over-landlord and there is the tenant. There is the same difference of

wealth one is poor, and even very poor, the other is often very wealthy. There is the same land hunger in both countries; only in Ireland it is nearly universal; in Italy it is to be found only in certain places. A gigantic taxation

crushes both countries alike.

SECOND PAPER.

REV. PROFESSOR HOGAN; DR. DOUGLAS HYDE.

1. Translate into English:

Dá gcuiread neach i n-iongnad orm créad as a dtugaim iomad sann map suideaṁ ap an Stáis as an Seancur, mo preagrad air, gur ab é is fát sis sin dam, gup cumadar úgdair an treančupa a ruim go hiomlán induantaib, ionnus gur ab luzaide do-zéantaoi malairt ar an seancur é; agus fós gur ab amlaió ip mó do cuiptí do meaṁair leis na macaib fóġluma do bíoò aca é; agus is tré beiċ cumża i meideardaċt dána, do goirtí Saltair na Teaṁrać do'n príṁ-leabas do bíod ar forláṁap ollaṁan píz Éireann féin, agus Salta Caipil do èpoinic' Copmaic mic Cuileannáin, agus Saltair na pann do ¿pomnic' dongura Céile De; bir map is ionann ‘palm' agus duan nó dán, mar sin is ionann Saltair,' nó' psalterium,' agus Duanaipe in a mbiad iomad de duantaib, nó de dántaib ann; agus do bríg gur ab i nduantaib atá cnáiṁ agus smior an tseanċusa, measaim gur b' oirċeas dam, cinnead mar úgdarás air, ag tráċtad ap an seanċus.

[ocr errors]

Is uime sin adubart go minic i gcoinne na n-úždar do breugnuigeab linn, go raibe an peancur 'na n-ajaid, do brí gur measas gur mó d'úzdasás an seančus do bí coitceann, agus do proṁao go minic, aṁail adubraṁar, 10ná aon úzdar aṁáin go haonapánaċ d'á beuil 'san seanċus.

2. Adeis Camden gusab nós d'Éireannchaib breitheamain, seanchada, fileada, leaga agus aos teud do

beith ag a n-uaislib, agus tearmann do bronnað dóib agus fós saoirse do beith ag a bpearrannaib, ag a bрearann agus ag a spréid. Ag so mas adeir az labairt oppa:—atá ag na plaiċib-reo (ar sé), a ndligteoiride féin d'á ngairmid breiteamain, a stáruiż¿eoiride sé scríobaò a ngníoṁ, a leaza, a bfilio, d'á ngairmid báird, agus a luċt seanma; agus fearann cinnte ag gaċ aon díob so, agus gaċ aon díob ag áitiuzad 'na peapann féin, agus fós gaċ aon díob de ¿reib ċinnnte fa peaċ, mar atáid na breiċeaṁain de treib agus de sloinnead d’áipiće, na seanċuidí nó na stáruiżżeoiride de ¿reib agus de floinnead eile, agus mar sin do cáċ 6 sin amaċ; do seolaidís a gelann, agus a ngaolta, gaċ aon díob 'na céird féin, agus bíd luct a leanta ins na healaönaib-sin díob féin do píop.

As na briarraib-seo Camden, is follus gur ab mait an t-ordugaŎ do cuireadar Éireannaig ríor, pe comeud na n-ealadan-ro in Éirinn 6 aimsir go haimsir: bir tugadar fearann ollaṁnaċta do zaċ treib díob, ionnus go mbíoò cożużad aca opra féin se saożružao na n-ealadan, go naċ cuirfead boċtaċt d'a ndruim iad; agus fós is é an tí is deaprgnaigte 'san ealadain de'n treib-sin nó de'n treib eile, do-zeibead ollaṁnaċt na plaite fearainn do bíod aige; agus tigead dé sin gaċ aon díob do déanaṁ díċill as beiċ pó-eolač 'na n-ealadain féin, nó pe greɑmugað na hollaṁnaċta tap an gcuid eile d'á ¿peib: agus is mar sin do-ġnítear do'n lei¿ ¿all d'fairsge anois se mórán téid do buain cataoipeaċ amaċ 1 los a bƑóżluma. Is móide fós do féadad na healadna-so do coimeud in Éirinn, mar d'orduigeadar uaisle Éireann.-Keating's Dionbhrollach.

3. Translate into Irish :

In like manner with respect to many other old foreign authors who wrote rashly and unreliably concerning Ireland on lying statements of false witnesses, to which it would not be fitting to give credence in a matter like this. And it is

therefore, Camden says these words, setting down the report of these people concerning Ireland :-of these things we have no trustworthy witness. It is clear that it is false to assert that there were no bees in Ireland, according to the same Camden, where he says, speaking of Ireland :--such is the quantity of bees there that it is not alone in apiaries or in hives they are found, but in trunks of trees and in holes of the ground.

We shall set down here a few of the lies of the new foreigners who have written concerning Ireland, following Cambrensis.

UNPRESCRIBED PASSAGE.

4. Translate into English :

-:

An cpuithneacht maith í reo?

Ní raib droch

cpuitneacht piaṁ agum, agus 'sí an gráinne is fears. bí agum fór. Is maith an té molas í. Níl aon atais ná máċaip le hi molad acht mé féin.

Níl aon éileam ap buaib bainne, aċt tá ba seasga daos go leor ann. Is an-gann atá caoirige, acht tá muilt go leóp ar páirc an aonaig. Ar díolais sud ar bit fós? Tá capall le díol azum. An bruil na capaill daor? Nilid, acht tá glaodach maić ap bromachaib óga.

5. Translate into English:

Is minic do sug fear an deich ar fear an dá fichid; cuirir tóruigeacht orra go luath, óis béaptaoi opra. Déin trócaipe oppainn agus tabair topao ar ar nguide.

6. Translate into Irish:

He caught me by the ears; they took him by the hand and led him to the room and spoke to him thus:-What man of you would not lay hold of him and lift him up?

GRAMMAR.

7. Decline fully in singular and plural-an bean pionn, an duine sona, an cheall pada.

8. Write the Irish of-with me, with thee, with him, with her, with us, with you, with them,-using the emphatic forms, as agam-sa, etc.

« PreviousContinue »