Page images
PDF
EPUB

Tá céad fir aca cuir an airgead le céile

Náp geapp na féiċe 7 nap it an feóil
Act a clann Mac Coċagáin má tá sib in Éirinn.
Ná leig an leánsgrios go h-loppup Mop.

Trnslate into Irish :

6

VI.

So Nur al-Din rose to open the door, and one of his boon companions followed him without being perceived. At the door he found his steward and asked him, 'what is the matter?' And he answered, O my lord, what I dreaded for thee hath come to pass.' 'How so?' 'Know that there remains not a farthing's worth, less or more, in my hands.' When Nur al-Din heard these words he bowed his head and said, there is no majesty, and there is no might save in Allah.' When the man who had followed him privily to spy on him, heard the steward's words, he returned to his friends and warned them, saying, 'Look ye well to what ye do; Nur al-Din is penniless.' And as the young host came back to his friends, vexation showed in his face. Then one of the company rose, and looking at his entertainer said, 'O my lord, may be thou wilt give me leave to retire.'-SIR R. F. BURTON, Arabian Nights.

VII.

UNPRESCRIBED PASSAGE.

Translate into English:

'Sé mo tuairim naċ beuil an galas so com doilig ná com deacair as a leigeas is ċeaptar. Is furasda an luib & an ceipín a dibreózaỏ an galap d'faġáil. Níl baile beag ná mór naċ beuil piad ann. Nuais déantas úsáid ceart díob, níl sud ar bi¿ dul ó leigeas orra, 'siad na sagairt tá in mo ċeann agam. Níl aon dream daoine eile i nÉirinn a bfuil séan na teangan ag tuitim orra com móp le n-ár Sagairt. Ní feasać dam aon áit as fuid na dúiċċe go huile a bpuil na sagairt ag oibriugad go dian dúżraċtaċ ar son na cúise naċ bfuil na daoine go léir ag cabrużad leó.

Gaċ áit a bfuil sé seo aṁlaid tá an spioraid ċeart annsain, tá an faedealz dá labairt ann, tá na nósa & na béara Gaedealaċa dá gcur i gcleaċtad, tá earraide na tíre dá ndíol & dá gceannaċ ann, tá sult & greann 1 siampa ann.

Níl aon maiċ ag cainnt, aċt caitfiò na Cléirig beit linn; nó go gcuirfid siad a geroide & a n-inntinn insan obair ní ciocfamuid 'un tosuig map bad ceart dúinn. Ag láṁacán an ionad beit siublóid béas muid go dtí rin-Tomás uа CONCеⱭNⱭINN.

SECOND PAPER.

REV. PROFESSOR HOGAN ;. DR. DOUGLAS HYDE.

1. Translate into English:

[ocr errors]

Azur do zab aitpeaċar ann pin doipe, agus a dúbaist: '6 naċ féadaim aon cabaip uile do żabairt opraib feasda, biaió búr n-úrlabra féin agaib; agus canfaide ceól sípeaċtaċ síče, fris a g-coideóldaois fir an beaċa, agus noċa m-biaió ceól san doṁan a macramla; agus biaid bús d-treóir agus bús n-oirbeart ajab; agup noča 5-cuppio oppab best in búp n-éanaib'; agus a dúbaist an laoid :

‘Eipfíd uaim a članna Lip,

Go ngnúis ngil, go ngaoideilg m-bailb,
Is mór oirbir maccaoṁ maoit,

beit da seólad ris an ngaoićċ ngaipb.

'Naoi g-céad bliadain daoib ar muis,
Is mise do cuir tré ceilg,

No go pabiaoi a n-Inip Gluais
Don taob siap ¿uaid d'Éirinn deisg.

'lonnsaigid amaċ an Maoil,–

bud córa daoib beiż dom' séir,—
Go g-compacpaid Lairgnén is Deoć ;
Fada do neaċ beit a b-péin.

2. Translate into English :

Ro jeabam cabair gan ċleit,
Do seabam poga agus pat,
Act gé luidiom ap an loc,

Ap meanmna do bud moċ amaċ.

a h-aitle na laoide sin tugadar clanna lip ioná g-ceaipap a n-aiżże a n-éinpeaċt ar an ingin, agus do labair Fionnguala lé, agus is éad ro ráið: Is ole an Gníoṁ do pinnis, a ɑoipe, agus fós is olc an comall caradraid duit ap millead gan áöbas, agus díofaltas opt go follas é, agus tuitfir ann, óir ní feáps do comaċtaso ar ap milleadne, 'ná droidioċt ar g-capadne ap a díożalt ost; agus, tabair tréimse agus ceann duinn ar an millead tugais orrainn.

Do-béar 10morro, ar Aoife, agus is misde duit a iappaio opm .1. nó go g-compacpaiò an bean a n-deas agus an feap a d-tuaid .1. Laipgnén mac Čolmain, mic Cobtaiż 1. mac píg Connaċt, agus Deoċ ingean Pingin, mic Aoba Alainn, píg luman; agus ni tualaing capaid na comaċta dá b-fuil agaib búp m-breiċ as na reactaib sin, 6 do sípioṁair é ar fead bus saożail, nó go rabtaoi trí céad bliadain ar loċ Dairbreaċ; agus trí čéad bliadain ap Špuċ na Maoile idir Éirinn agus

Albain.

3. Translate into English:

'Mitid éirfið 6'n ionad so,

Ní codlaim ge táim am' luíġe;
Szapao pém' aor ionmuine

Is é ċráidios mo čroide.

'Ole an séan dá d-tugas in bup g-ceann,

Coipe, ingion Oiliolla Apann,

Da b-pearainnpi a b-puil daoib de,
Ní diongnainn an comaple.

• a Pionnzuala 'sa Čuinn caoim,
a doo, 'ra Piaċpa apm-ċaoin;
O bórd an cuain a b-puil rib,
Triall uaib ni liom is miċid.'

lomtura Up, páinig poime ar rin 50 Síot buiöb Deisg, agus po fearaó fáilte fris ann; agus tugað acṁusán dó 6 Voòb Dearg fá gan a clann do tabairt leis. Truaż sin,' ap lip, 'ní mise nać d-tíobrad mo clann čugat, act doipe ann súd, do dalta féin agus deirbsiúr a máċap, ar n-a g-cup a pioċtaib ceiċre n-ealao n-aomgeal, ap loc Dapbpeać a b-piaonaire breap na h-Éipionn, agus atá a z-ciall agus a g-conn, a nglós, agus a ngaoidilg féin aca.'

4. Translate into English:

Ceileabhar an bean do na bainpéinnidib iap sin, agus labras leo [.1. fiafpuigeas díob] an ngabdaois an mac go m-baó in-péinneava é: agus do cożuigead an mac iap sin gur ab in-feilge é.

Do

Táinic an mac 'na aonap amaċ lá eile ann, agus do connairc sé an praslaċa agus a laċain air an loċ. cuip se upčus fúċa, agus do gears sé a cleitióe agus a h-eiteada dí, go sáinic táim-neull uppe, agus do fab sé í iar sin, agus do żuż sé leip í čum na fiann-boiċe. Gup ab í pin an ceud sealg Finn.

5. Translate into English:

Cuaró sé maille le aos céirde éigin iar sin air teiteab, mar geall air macaib Mópna go m-bideað sé Timcioll Sléibe g-Сpot map aon leo. Is siad a n-anmanna-pan-Fuċ azur Ruż agus Degna Maige Feada, agus Teimle, agus Oilpe agus Roigein.

Táinic bolgaige taipis-sean ann sin, go n-dearnaŎ cappać dé, gus ab 6'n nid sin do gairtí Deimne maol de. Do bi pozlaide a Laiżnib an tan sin, eadon, Fiagail mac Čódna éirean. Do tápla ann pin Fiagail a b-F100gaible ar an aos céirde, agus do marb sé iad uile aċt

Deimne 'na aonas: do bí sé a g-comdeact le Fiagai mac Čódna iar sin ann a tig a seiscinn fuair.

Tigid an dá Bain-péinnide 6 deas go tiz fazla mic Códna, air iarraid Deimne, agus beirtear dóib é; agus Beisid leo a n-deas é, iar sin, gus an iónad ceudna, ann a paib sé soime sin.

6. Parse fully coideólsdaois, an beatha (giving its gender and declension) go naoideilg mbailb; identify an Mhaoil in Text 1, and Fiodh-gaible, Text 5.

7. Give a summary of the tale of the Children of Lir.

8. Translate into Irish:-She finds the hunting-booth and the child asleep in it; she lifts the child to her bosom and presses him to her, and then made these verses on her child, Sleep the slumber of pleasure', etc.

HISTORY.

9. Write an account of the career of the Norsemen in Ireland, and of the men of Norse blood born in Ireland.

10. Mention some of their most renowned warriors, and of the chief Irishmen who fought against them.

MATHEMATICS.

FIRST PAPER.

SECTION A.

PLANE TRIGONOMETRY AND DIFFERENTIAL CALCULUS

PROFESSOR BROMWICH.

1. Prove that the equation in x

tan-1 (ax) + tan-1 (b − x) + tan-1 (c – x)

=

tan1a + tan ̃1 b + tan ̄1 c = tan-1 k

has two non-zero roots, and that their sum is

a + b + c −3k.

« PreviousContinue »