Page images
PDF
EPUB

It is long, Atticè : SOPHOCL. Αntig. 64. Και ταυ ακούειν, κάτι τωνδ' ΑΛΓΙΟΝΑ.

The quantity is doubtful in Æsch. Prom. 933. Eurip. Hipp: 490. Med. 238. which is cited in Stob. Grot. Tit. LXXII. p. 303. and in the Prologue to Rhesus, first published by Valckenaer, Diatr. 9ο. Εμοι γαρ ουδεν έστιν άλγιου βάρος –

ΒΑΘΙΩΝ. This comparative does not occur in the Attic poets. The penultimate is short in Theocritus, E. 43. Μη βίθιον τήνω πυγισματος σε ταφένης.

ΒΕΛΤΙΩΝ. The penultimate is short in the only passage of Homer in which this comparative occurs : Od. P. 18.

IITWX Céxliov icli xala mlav, à xal aypous. where the true reading is Baalepov, which is found in six verses of the Iliad, and in one of the Odyssey, and in two of the Hymn to Mercury, according to Seber's index. Eustathius, as Clarke's note well observes, gives Blxlspov in his Commentary ;' which Thomas Bentley found also in several MSS.

It is, therefore, surprising that Wolsius should have omitted so obvious and necessary a restoration as BáxTepov, in his recently published Odyssey.

lesiod also uses Beamer os instead of Berlíw. Op. et D. 365.

"Οικοι Βέλλερον ειναι, έπει Βλαβερον το θύρηφι. So Apollon. Rhod. I. 254. II. 338. III. 507. IV. 1255.

As to the Attic poets, in Eschylus * Beatiw never occurs. He follows Homer and Hesiod in the use of Béa?epos.

S. Theb. 337. Bexlepa Tūvds' Aposrev.
Suppl. Ιο66. Και κράτος νέμοι γυναι-

Είν' το Βέλγερον κακού.
He also employs Béxicos as a superlative, Eumen. 489.
Suppl. 1052. in the last Chorus t, though he uses Béxluclos in a
Chorus of the Agamemnon, 397

Instances of Berliw, however, with the penultimate long, occur frequently in the Dramatic writers after Eschylus. EURIP. Andromach. 727. Tanxörleg idle undevo's BEATIONEE.' Ιon. 424. Εις παιδα τον σον μεταπέσοι ΒEΛTIONA... Meleag. ix. ap. Stob. Tit. LXX. p. 70. et Clem. Alex. II.' * A passage in one of his fragments shall be examined in the course of this disquisition.

+ A new regulation in the Metres of this Chorus was proposed in the Monthly Review for January 1798, Article, Butler:

p. 520.

Gg3

p. 620 *. 3. ΒΕΛΤΙΟΝ 'άν τεκοιμι σώμασιν ή τέκνα, and V. 5. Σκληρος διαλας οι γόνοι ΒΕΛΤΙΟΝΕΣ. .

So INCERTUS apud Stob. Grot. Flor. I. p. 5. SOPHOCLES Fragm. Incert. C. ap. Brunck. apud Stob. MS. Ruhnkenii V. 5. ARISTOPHANES, Plut. 105. 558. 576. 595. Equit. 857. Pac. 448. Nub. 1050. Eccles. 214.475. Acharn. 650. 1077. Ran. 1009. Thesm. 800. 810.

Berliav, in passages in which the quantity cannot be deter.
mined:
EURIPID. Orest. 1147. 'Αλλ' απολιπών του, επί το BΕΛΤΙΟΝ
πέση. . So Hippol. 294.-- Alcest. 1179:- Iph. Aul. 1017.-
Helen. 1ο57. in Troch. ΘΕΟ. 'ου σε τάμα χρή δικαζειν. ΧΟ.
"Hy ge Sexliw aéww.-Electr. 1068.-Erecth. fragm. I. o.

ARISTOPH. Plut. 1149. Nub. 589 594. Thesm. 774.
MENANDER. O:0 Dopeko ap. Stob. Gr. III. p. 80. Cler.

INCERTUS in Grotii Excerpt. p. 949. which verse is assigned to Menander, by Morel, Sentent. Vet. Comicorum, p. 24.

Συμβουλος ουδεις εσιι βελτίων Χρόνου, , where, however, he gives xotiv ovdeís, which destroys the verse. APOLLODORUS Tall, ap. Stob. Grot. p. 461.

In order to render the Canon respecting the produced quantity of this comparative adjective universal, the following passages require correction. Aschylus apud Athen. IX. p. 375. E.

[ocr errors]

Ti yae

"οψον γένοιτ' άν ανδρί τούδε ΒΕΛΤΙΟΝ. . The change into BEATEPON, after the observations which have been made, is sufficiently obvious. It is demanded, indeed, in order to render the style of the fragment Eschylean, as well as to restore the metre. Toup has quoted this passage in his Emendat. in Suid. Part. V. Vol. III. p. 75. but reads Béaluov, firmly, and without apparent suspicion of an error. MENANDER, apud Stob. Grot. CXXII. P. 497.

*Αν πρώτος απέλθης, καλαλύσεις σε βελλιον

'Εφιδί' έχων απήλθες, εχθρος ουδενί. These verses form part of a fragment, which has frequently exercised the talents of the critics; and which Heringa has properly separated from the preceding seven lines, in his Oba serv. Criticæ, XXIX. p. 255. We must confine ourselves to these two only, on the present occasion.

In ihe first place, 'Av-should be 'Hv, which is 'E. år; for the Attic poets never use dy for iv. Next, we should prefer aqwa to włos, in order to preserve the lambus.-As to the short pe

* Clemens only cites the latter instances.
+ Sic prodajali Musgrav.

nultimate

[ocr errors][ocr errors]

[ocr errors]

nultimate of B791, that must be attributed to Salmasius,
whose emendation Grotius inserted in his text, instead of
nalauDEIS BEX7ova: which is the lection of the six editions of
Stobæus, by which his was preceded. Joannes Clericus con-
tentedly gave what he found : not so PHILELEUTHERUS Lip-
SIENSIS. He observes in his Emendationes, that the third syllable
of Kalgaudens must be long : but he had not discovered that
the second of Bialcov could not be short. His lambic, there-
fore, is not much better than that of Salmasius :

*Αν πρώτος εξέλθης, καταλύσεις βέλτιον.
In this, it must be granted, there is only a Spondeus in sexta,
though in the other that foot appears in quarta et in sexta sede.
In order to obtain the true reading of the passage, we venture
to propose a very slight alteration ;--the change of an Icta into
an Omega, that is, of xaloaurels, the verb, into xxlaAurews, the
substantive; which will restore sense and metre to the whole :

"Ην πρώτ' απέλθης και αλυσεως, βελλίονα

'Εφίδι' έχων απήλθες, εχθρος ουδενί.
This fragment is in a great measure borrowed from the Tapev-
rivor of Alexis, the relation of Menander; and whose works,
Mr. Cumberland * with justice thinks, the younger poet must
have studied as his model.

The passage is preserved by Athenæus, XI. 463. B. and we
are sorry that the want of room prevents our placing the verses
of the Uncle and of the Nephew in one view before the reader:
who might observe, by a comparison, the prominence of that
moral cast of thought, which so eminently distinguished the
writings of Menander.

The metre and usage of the word xalaivois, Diversorium,
are defended by Euripides, Electr. 396.

Δεξώμεθ' όικων καταλύσεις: Χωρεν Χρεών.
accipiamus ædium diversoria, [Musgrave) says the unknown
Orestes to Electra ; and by Alexis in the beginning of a frag-
ment preserved by Athenæus, IA'. p. 105. 29. Edit. Aldi.
'Aπηνίων το ξένο εις την καλαλυσινησύνην αιθων ανήρ. Casaubon in
his edition, xi. 502. F. (Animadv. p. 820.) and Grotius in
his Excerpt. p. 557. ofter different conjectures. To them we
cannot now attend : the former is not right, and the latter is
unsatisfactory : but about the word xaládvors there seems little
reason for hesitation. Macho also uses the word in a fragment
likewise cited by Athenæus, VIII. 337.

Ελθών, καλαλυσιν ένδαμου μισθωσίμην
Δυνάμενος ευρείν. .
Observer, No. 100. p. 66.

In

[ocr errors]

G g 4

In the fifth line of this passage, instead of 'Idv a' Emilvouta— read: 'Idwv 7' éxét licula tev rewrigor. Casaubon's meile Quoolse destroys the metre. The first syllable of Otw is always long, Attice. The Megarensian uses it short, according to his Dialect, in Aristophanes, Acharn. 792.

Καλλιανός έστι χειρος 'Αφροδίτα θύειν. : but Dicæopolis, in the next verse, Atheniensium more :

'Αλλ' ουχί χοίρος τη φροδίτη θυέλαι. In Euripides, Electr. 1148. we find,

Θύσεις γαρ, δια χρή σε δαιμοσιν θύειν. The Spondeus in sexto loco must be removed by a transposition :

Θύσεις γαρ, οία χρή σε θυειν δα μοσιν. . as we observed in the Review of the learned Dr. Huntingford's apology for his Monostrophics, M. R. Aug. 1785, p. 120.

Ta's nala, ÚTEIS TOEIC han also occurs in Diodorus Siculus, II. 113. 94.-Thucydides, indeed, I. 18. p. 15. 60. applies it dif. ferently: tar ti povuv; and again vill. 18. p. 5.16. 85. xal! AUOIS TOù Tohémou. Euripides himself, in a fragment of his Melanippe, IX ap. Stob. LXX. speaking against marrying rich women, adds :- ar gap dianugais ou pãeszi.

ΒΡΑΔΙΩΝ, , This comparative, like Táxiwv, has been condemned by the Grammarians, and by Lucian: Pseudolog. III.573 where Grævius's note may be consulted. The word does not occur in the Dramatic writers. The penultimate is short in Hesiod : Og. & D. 528. Σίρωφάλαι, ΒΡΑΔΙΟΝ δε πανελλήνεσσι φαείνει.

ΓΛΥΚΙΩΝ. .
The penultimate is short, Ionici & Dorice :
Hom. . Α. 249. Του και απο γλώσσης μλιθος ΓΛΥΚΙΩΝ ρέεν

cuor. So Theocrit. IA'. 37. Apoll. Rh. III. 815. Moschus, B. 3.

This comparative adjective is found in one passage only of the remains of the Athenian stage:

SOPHOCLES Phil. 1461. Νυν δ', ώ κρήναι, ΓΛΥΚΙΟΝ τε ποιόν. in which Anapestic verse the penultimate is short, in opposition to the Canon. Toves, observes the Scholiast, read Aunov, which stands on the margin of the Brubachian edition of 1544. Brunck is silent.-The true reading is probably, rauxepov, as Eurip. Med. 1106. Téxvwv Jaunspor Bacoinu a-Aristophanes uses the word, Lysistr. 971. and Thesm. [Scythico'] 1192.

The

poets.

The comparative Γλυκίων, and the superlative Γλύκιστος, we are inclined to believe, were not in use among the Attic Trunútepos is found in the Aves of Aristophanes, V.1342; and Tuxumalos appears, in Euripid. Or. 159. Cycl. 126, and frequently in Aristophanes ; as, Ran, 311. Acharn. 475. Pax. 526. Eccl. 124. 241. 1046. &c.

ΕΧΘΙΩΝ. . No example of 'Exbów in Hexameters occurs to our recollection.--The penultimate is short in the tragedies.

EscHYI.Us. Suppl. 5ο7. 'Αλλ' ή δρακόνων δυσφρόνων ΕΧΘΙΟΣΙΝ. EURIP. Troad. 1ο66. Το μωρου αυτών, καν έτάσ' ΈΧΘΙΟΝΕΣ. SOPH. ED. Tyr. 272. Το νυν φθερεισθαι, κάτι τέδ' EXIONI.

So in Philoct. 683. in a chorus, ARISTOPHANES affords no example to defend the rule.

The quantity of the penultimate is doubtful in Æschylus, Pers, 438. Eurip. Electr 222. Sophocles, Ajax. 1054. Antigon. 36. "οι μοι καθαυτα πολλών εχθίων έσει, where the Ionic mondor ought probably to be changed into žanov.* Electr. 1047. Βελής γάρ έστιν ουδέν χθιον κακής. which verse of Sophocles Musgrave has placed as the ninth uncertain fragment of Euripides. The margin of Grotius's Stobæus, Tit. IV. p. 23, misled him, where the line is cited as the production of the latter poet.- To these five instances, add also Soph. Electr. 1189. Aristophanes, Aves, 370.

From the supposition, however, that the Attic poets considered the penultimate of these comparatives in 112N as common syllables, a slight corruption has taken place in a fragment of Epicrates, which may be readily restored.

EpicRATEs, įv Avonpotw, apud Athen. VI. p. 91.41. Edit. Ald. Princ. Επικράτης δ' εν Δυσπρώτω αγανακουνια ποιεί τινα των οικείων,

και λέγοντα Τί γαρ έχθιον ή παι, πωι, καλ εισθαι παρά πότον. So the verse also appears in the second or Basil edition ; and in those of Casaubon, p.262. D.-Grotius in his Excerpt. p.669. 'has likewise thus exhibited this portentous lambic, with an Anapest and Cretic to form the first Dipodia. The metre is easily recovered. Read :

[ocr errors]

'Εχθιον, ή παι, πάι, καλείσθαι παρα πότον.

* This correction was proposed some years ago, by one of the first scholars in this country. The writer may say-Illum absens 'absentem auditq, videtque !

ΗΔΙΩΝ.

.

« PreviousContinue »