Page images
PDF
EPUB

laisille aivan outo, miltei käsittämätön. Mitä tärkeimpänä ja noudatettavimpana silmämääränä olen kautta koko teoksen koettanut sovittaa kaikkia sääntöjä Suomen kielen omituisuuksien ja vaatimusten mukaan, toisin sanoen, olen koettanut katsella asiata suomalaiselta kannalta. Koska ne kirjailijat, joitten teoksia olen lähteinä käyttänyt, kaikki ovat Ranskankieltä germanilaiselta, 8. 0. Saksan- tahi Ruotsinkielen kannalta kirjansa toimittaneet, on luonnollinen asia, että paljon tässä kohden on jäänyt minulta huomaamatta tulevaisuuden tehtäväksi.

Pyydän lopuksi saada lausua sydämellisiä kiitoksia Herroille maisteri W. Kr. Cronström'ille ja lyseon lehtori Ka arlo Forsman'ille siitä suosiollisesta avusta, jolla he suuresti ovat tehtävääni helpoittaneet.

Janakkalan Kiipulassa Kesäkuulla 1879.

C. G. Swan.

[graphic]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic]
[graphic][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »