Page images
PDF
EPUB

opdraagen

ik heb mynen boek

to carry up, or to dedicate opge I have dedicated my book to an English Lord

draagen aan enen engel

schen heer

opdroogen

to dry up

ik ben by na gantfch opge- I am almost entirely dried up

droogd opdrinken

to drink up

om het al

op te drinken

for to drink it all up

[blocks in formation]

to break open

open breeken

hy heeft myne door open he has broke open my door

[blocks in formation]

weg fluiten

to shut up

ik foot al myne wiffel brie- I shut up all my bank notes

ven weg wegloopen

to run away

ik loope van myne ouders I run away from my parents

[blocks in formation]

hy heft door mynen muur he has broken through my wall

gebrooken

doordrengen

to pierce through, or to com

prehend thoroughly

hy doordringd de moeylykfte he comprehends the most diff.

Spreuken

door klieven

klieft al dat houd door ik heb het al door geklooven door dryven

om door deeze ftraat te dry

ven

door knaagen

ik heb een been doorgeknaagd

doorgieten

cuit fpeeches to Split through

Split all the wood through I have cleft it all through to drive through

to drive through this ftrcet

[merged small][ocr errors]

to pour through

giet al dat water door de pour all that water through

goot

the gutter

[blocks in formation]

uitlaaten

laat hem uit

uitbersten

uit.

to let out

let him out

out.

't zal uitberften gelyk eenen it will burft out like a thun

donder flag

uitfpreeken

to burst out

der clap

to speak out

fpreek uit, niemant kan u peak out, nobody can hear you

[blocks in formation]

hy heft in eenen winkel ge- he has broke in a fhop

brooken

[blocks in formation]

toe eigenen

hy heeft alles tot hemzelf he has all appropriated to him

to appropriate

toegeëigend

Self

toegrendelen

to bolt well

[blocks in formation]

aanfchuiven

afschuiven

nederschuiven byschuiven naa schuiven opschuiven openschuiven weg schuiven door schuiven uitschuiven

infchuiven

weschuiven

onderschuiven

aanblaazen

afblaazen nederblaazen by blaazen opblaazen open blaazen weg blaazen door blaazen uitblaazen inblaazen toe blaazen onderblaazen

EXAMPLES.

to push on
to push off
to push down
to push by
to push near
to push up
to push open
to push away
to push through
to push out
to push in

to hut, or push away

to push under

to blow on

to blow off
to blow down

to blow near
to blow up
to blow open
to blow away
to blow through

to blow out, or extinguish to blow in

to continue blowing to blow under

VERBS

VER B S

Of the Third or reflected Conjugation.

om zig zelf te bedroeven zy bedroeven hun zelven

voor niet met al om zig zelf te vergeeften zy vergeeften hun zelven gaar

om zig zelf te vergeeten de jongheid vergeet zig zelf gemeinelyk

om zig zelf af te zonderen ik heb my zelf af gezondert van alle menfchen om zig zelf te vleyen zy hebben hun zelven te veel gevleid

om zig zelf te beklaagen. zy beklaagen hun zelven

meer als andere om zig zelf te kleeden zy kleeden altyd hun zelven om zig zelf te betaalen

betaalt gy uwzelf

for to grieve one's felf they grieve themselves for nothing at all

for to rejoice one's felf they like to rejoice themselves

for to forget one's felf youth commonly forget themfelves

to remove one's felf

I have removed myself from all human kind

to flatter one's felf they have flattered themselves too much to pity one's felf

they pity themselves more than

others

to drefs one's felf they drefs always themselves to pay one's felf pay you yourself

zy willen altyd hun zelven they will always pay them

betaalen

felves

IMPERSONAL

« PreviousContinue »