Page images
PDF
EPUB

Dan zal de faam uw' lof door 't drift der wolken

jaagen:

Gy hebt den nyd gedempt, het fchendziek hoofd geflaagen

Met worden fpits gemaakt op 't aanbeeld van natuur. Gaat voort, beweerd uw werk, den nyd woord door het vuur

Van de geregtigheid vernietigd, en haar' paalen
Dus ingetoond, dat zy niet over houd als daalen
En ftronkelfteenen, die, vervremd van alle goed,
Tot straf verstrekken aan die haar in't harte voed.
Loofwaarden taalman die zoo wyzelyk en voorzigtig
Uw taalryk werk befchreef, om dat veel boeken
pligtig

Zyn van d'onweetentheid der leerzugtige jeugd.
Gy pord ons aan om dit uw t'offeren met vreugd,
Te meer, om dat wy zien hoe bondig gy verdedigd,
Dat uw en ons gemoed, tog, zonder fchuld ontvre-
digd,

En 't tegendeel bewyft, waar door dat gy betooud,
Een yver tot de konft, die wel mag zyn beloond.

ANTHONY VAN EEK.

IN DE X.

DUTCH Alphabet, and Spelling of all the differ-
ent Sounds in the Lauguage

Declenfion Table, with all the Articles, Pronouns,
Subftantives, Adjectives, &c.

Mafculine Declenfions exemplified, with the Arti-
cles and Pronouns

The Feminine declined through all its various ways
The Neuter declined

Degrees of Comparifon exemplified in Declenfions
Exceptions to the Degrees of Comparison
Of the Genders of Subftantives

Of the Neutral Gender, or Verbal Nouns
Metals, Colours, and Monofyllables are Neuter
Nouns ending in f. take y. for the Plural
Subftantives ending in m. I. p. are doubled for the

Plural

[ocr errors]

Some Subftantives have no Plural, others no Sin-
gular

Of the Gender of Adjectives

Of the Number

Of the Cafe, Nominative and Genitive

Of the Dative Cafe

Of the Cardinal Numbers

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Dutch Diminutive

[merged small][merged small][ocr errors]

His Excellency Baron De Nagel, Ambaffador from their High Mightinefies at the Court of England.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

I

I

I

Amherst, J. Efq.

Amberft, Stephen Efq.

Alder, Walter Kettelby Efq.

Atwood, Mr.

Rellefaria, Efq.

Black, Mr. George

Bowden, Mr.

Billington, Mr.

Boult, G. J Efq.
Boult, G. T. Efq.,
Burden, Mr.

Berry, John Efq.

Beilby, J. Efq.

Bloxham, M. Efq. M. e.

Burden. Mr.

Burgess, J. Efq.

Bawton, Mr. T. Jun.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

« PreviousContinue »