Page images
PDF
EPUB

fol. 79 a: id. Mout es grens mals qant hom nom sauza plainher.

id. En amor ai tan petit de fizansa. fol. 79 b: id. Donna pros e richa corteze benistans. fol. 80 a: id. En amor truob tan de mals seinhorages.

Arnaut de Merueilh. Aissi con cell qa pro de

valedors. fol. 80 b: id. Aissi con cel qe anc nom ac sire fol. 81 a: id. La grans beutatz el fins enseinhamenz.

id. Mout eran dous mei cossir. fol. 81 b: id. Ses joi nom es valors. fol. 82 a: id. Franqezae norimentz.

id. Sim desteinhes donna vos e amors. fol. 82 b: id. La francha captenensa. fol. 83 a: id. Lenseinbametz el prez e laualors.

id. A gran honor viu cui jois es cubitz. fol. 83 b: id. Anc vas amor nom poc ren contradire. fol. 84 a: En gui figera. Totz hom qi ben commensa ben fenis.

Sclarnautz Plages. Ben volgra midons saupes. fol. 84 b: Raimbaud Doreina. Aisci (sic) pels tre

cans e ams e pels tertres. fol. 85 a: id. Escotatz mas no sai qe ses. fol. 85 b: id. Assaz mes bell.

id. Pas tals sabers mi venem creiss. fol. 86 a: id. Apres mon vers vueilh semprordre. fol. 86 b: id. Ab nom ioi e ab nom talen. fol. 87 a: id. Amors con er qe farai.

id. Amics en gran cosirier. fol. 87 b: id. En aital rimeta perma. fol. 88 a: id. Brails cantz qilscritz. fol. 88 b: id. Qar dous e fi belbedresc. fol. 89 a: id. Bel mes qan li rana chanta.

id. Dirai vos senes duptansa. fol. 90 a: Arnautz Daniel. Sin fos amors de ioi donar tan

laria.

id. Ło ferm voler qil cor mintra. fol. 90 b: id. Mout braills e critz.

id. Era sabrai sa ges de cortezia. fol. 91 a: Le monge de Munta udon. Aissi con cell qa estat

ses seinhor. fol. 91 b: id. Pos peires daluerniha chantat. fol. 92 a: Enozils de Cadals. Assaz es dretz pos iois nom

pot venir.

fol. 92 b: Aymeric de bellenuech. Cell qi promet à son

coral amic. fol. 93 a: id. Aissi qol pres qi' sencuia fugir.

fol. 93 a: id. Mirauill me com pot hom apellar.
fol. 93 b: id. Nulls hom nom pot complir adrechamen.

id. Pos le gais temps del pascor. fol. 94 a: Nacemar de Rocha ficha. Si amors fos conoissens. fol. 94 b: En.be. de Boudeilh s. Tot aissim pren con fai

als assesis. fol. 95 a: Cadanet. Amors e con er de me.

id. Aissi con cell qamæ nom es amatz. fol. 95 b: id. Sieu poghes ma uoluntat. fol. 96 a: id. Caniada ses mauentura. fol. 96 b: id. Sieu essai azamar.

id. Hueimais maures auinen. fol. 97 a: id: Tan sui fins e ferms uas amor. fol. 97 b: id. Songa sazon ai estat uas amor.

id. Fals reinha desaninen. fol. 98 a: Pere de Blai. En est so fara chanso nouellæ. fol. 98 b: Pons de Capdueilh. Aissi mes pres con cellui qe

ser tan. fol. 99 a: id. De tot caitius sui ieu aicell qi plus.

id. Si totz los gaugz els bes. fol. 99 b: id. Humills e francs e fins soplei vasuos.

id. Ia non er hom tan pros. fol. 100 a: id. Leials amics cui amors ten joios. fol. 100 b: id. Sanc fis ni dis nulla sazo.

id. Miells qom nom potz dir ni pensar. fol. 101 a: id. So qom plus vol e don plus es cochos. fol. 101 b: En sordells. Aaitan ses plus vin hom com uiu

jausentz. fol. 102 a: Jofre Rodel. Lanqan li iorn son long en mai.

id. Qan le rius de la fontaina. fol. 102 b: id. Non sap chantar qil son no di.

id. Qan le rossinhols el foilhos. fol. 103 a: Deude de Prades. A (das Weitere feblt; die

zweite Strophe fångt an: Tan mizomo speransa bella.)

id. En vn sonet gai e legier. fol

. 103 b: id. Non cugei mais ses cuimat far chanso. fol

. 104 a: id. Qi finamen sap cussirar. fol. 104 b: id. El temp qell rosinhols seiau.

id. Ben aiamors qar anc mi fes chausir. fol. 105 a: id. Anc mais hom tan ben nom amet. fol

. 105 b: id, Pos amor vol e commanda. fol. 106 a: id. Pos amors nom vol nim aiuda.

id. Tan sen al cor un amoros desir. fol, 106 b: id. Pel bel desir vel ioi nouel madat.

fol. 107 a: Peirol daluernia. Mentention hai totam vn vers

meiza.

id. Ben dei chantar pos amor mo enseinha. fol. 107 b: id. Mout mentremis de chantar volontiers.

id. Si ben sui lueinh e entre gen estrainha. fol. 108 a: id. Dun bon vers van pensan conssil fezes. fol. 108 b: id. Del sieu tort farai en menda.

id. Dun sonet vauc pensan. fol. 109 a: id. Nulls hom non sauzi tan gen. fol. 109 b: id. Manta gen mi mal razona.

id. Per dan qi damor maueinha. fol. 110 a: id. Camiat ma mon coissirier. fol. 110 b: id. Jeu nom lauserai ia mon chan.

id. Pos de mon joi vertadier. fol. 111 a: id. Qora qem feses doler. fol. 11.1 b: id. Tuch mei dezir son damor.

id. Tot mon engieinh e mon saber. fol. 112 a: id. Tut cil qim pregon qieu chan.

id. Ab ioi qem demora. fol. 112 b: id. Qant amors trobet pertir. fol. 113 a: id. De sella razon qieu sueilh.

Pere Raimon de Tolosa. Pos le prims uergans

botana. fol. 113 b: id. Pos uei partir la flor del glai. fol. 114 a: id. Tut demandon qes de vengudamors.

id. Atresi con la candela. fol. 114 b: id. Non puesc sufrir duna lieu chanson faire. fol. 115 a: Arnaut Catalans. Ben volgra sesser poges.

id. Dieus uerais aucs mi ren. fol. 115 b: id. Anc per nulltemps non donet iai. fol. 116 a: id. Lan qan vinc en Lombardia. fol. 116 b: Gui Duxell. Per qal forfagh ni qal failhimen.

id. Ben es camiatz eras mos pensamens. fol. 117 a: id. Damor no puesc departir n ni sebrar. fol. 117 b: id. Aissi con cell qen poder de seinhor. fol. 117 120 leer. fol. 121 a: beginnt mitten in dem Gedichte Ab ioi qem demora.

(Am Rande: bis.)
Perrol dalungna. Qant amors trobet partio mon

cor de son pensament.
fol. 121 b: id. De sella rason qieu su eilh.

Pere raimo de Tolosa. Pos le prims vergans

botona. fol. 122 a: id. Pos uei partir la flor del glai.

id. Tut demandon qes deuengu damors.

[ocr errors]

fol. 122 b: id. Atresi con la candela. fol. 123 a: id. Non puesc sufrir duna lieu chanson faire. fol. 123 b: Arnaut Catalans. Ben uol grasesser poges. fol. 124 a: Arnaud Catalans. Dieus verais a vos mi ren. fol. 124 b: id. Anc per null temps non donet lai. fol. 125 a: id. Lan qan uinc en lombordia. fol. 125 b: Gui Duxell. Perqal forfagh ni per qal falhimen. fol. 126 a: id. Ben es camiatz eras mos pensamens. fol. 126 b: id. Damor nom puesc departir ne mi sebrar. fol. 127 a: id. Aissi con cell qen poder de seinhor. (Dahinter:

Hactenus bis scripta.)

id. Vas uos so plei uas cui ai mes mentensa. fol. 127 b: id. Ben feira chanson plus souen. fol. 128 a: id. En tantas gissan men amors. fol. 128 b: id. Anc non cuidi qem desplages amors. fol. 129 a: id. Ges de chantar non failh corni rasos. fol. 129 b: Pere roger. No sai don chant e cantar plagran

fort.

id. Tar no plou ni venta. fol. 130 a: id. Gens en bon uers non puesc faillui. fol. 130 b: id. Entrire iois man si de uis. fol. 131 a: id. Eral pareissen de las flors. fol. 131 b: id. Tant ai mon cor e moi assis..

Aymerica de Sarbat. Pins e leials dona ses

tot enian, fol. 132 a: id. Qan si cargol ram de vert fueill. fol. 132 b: id. Aissi mou mas chansos. fol. 133 a: Nuc brunenc. Pos ladretz temps ven chantan e

rizen. fol. 133 b: id. Lai qan son li rozier vermeilh. fol. 134 a: id. Ab placer receb e acueilh. fol. 134 b: id. Cuendas raços e bellas e plazen.

id. Cortezamen mou a mon cor mesclanza. fol. 135 a: Nelias Carell. Abril ni mai non aten de far

uers. fol. 135 b: id. Totz mos cors e mos sens. fol. 136 a: id. Fretz ni neus non pot estreinher. fol. 136 b: Guillen magretz. Aigretan ben tenc per mortal. fol. 137 a: id. En aissim pren con fai al pescador.

V na dona de Polosa. A chantar mes daisso qieu

nom deuria. fol. 137 b: Raymon Naca. Perqieu chantes desamatz. fol. 138 a: Gui Duxell. Si ben partes mala donna de vos. fol. 138 b: Pere Vidal ventador. Ia hom prez ni dezeretatz. fol. 139 a: Seruentes qe fes pere Cardinal. Mon chantar

mieilh retrairal comimal. fol. 139 b: San pere Cardinal. Rics hom qe grieu di ver

tatz e leumen. fol. 140 a: id. Razos es qieu mes baudei.

id. Per fols tenc toscans e lombartz. fol. 140 b: id. Ieu tragi pietz qe si portaua chiera. fol. 141 a: id. Prop a gerra qi la eimei son sol. fol. 141 b: id. Larcinesqe de Narbona.

id. Falsetatz et desmenzura. fol. 142 a: id. Qui si vol tal fais calgar qel fais lonnesa. fol. 142 b: id. Aisi com hom plainh son fill o son paire. fol. 143 b: id. Dun seruentes far sui arders.

id. Qi vol auer vera valor entiera. fol. 144 a: id. Le mondz es aitals tornatz. fol. 144 b: id. Vn seruentes faç en luec de uirar. fol. 145 a: id. Qals auentura es cella daqest mon. fol. 145 b: id. Ges de seruentes far nom tueilh. fol. 146 a: id. Anc non ui breto ni bauier. fol. 146 b: id. Atresi con perfragar. fol. 147 a: id. Pos temps azir falsetat es enian. fol. 147 b: id. Lafar del conte guion. fol. 148 a: id. Bel mes qe bastis. fol. 148 b: id. No crei qe mos ditz. fol. 149 a: id. Qi ue gran malesa faire. fol. 149 b: id. Sieu fos amatz o amics.

id. Tan son ualen nostre nezi. fol. 150 a: id. Di seruentes sueilh seruir. fol. 150 b: id. Tot farai vna demanda.

id. Pos ma bocha parlla sens. fol. 151 a: id. A totas partz uei mesclab auaresa. fol. 151 b: id. Aquestas gentz qan son en lur gaieza.

id. Bell mes qi bastis. fol. 152 b: id. Bem teinh per fol e per musart. fol. 153 a: id. Ben uolgra a dieus o volges.

id. Caritatz es en tan bell istamen. fol. 153 b: id. Qan son al refreitor. fol. 154 a: id. Ges non me suis de mal dir chastiatz. fol. 154 b: id. Tals cuida be auer filh de sesponsa. fol. 155 a: id. De qatre caps qe ha li crois. fol. 155 b: id. Totz lo mons es uestitz et abrazatz. fol. 156 a: Seruentes qe fes Bertran delbort.

senemes com motz nom failh. fol. 156 b: Bertrand del bord. Le Coms a mandat e volgut. fol. 157 a: id. Mailolin ioglars manlastruc.

[ocr errors]

Mantz

« PreviousContinue »