Page images
PDF
EPUB

ΔΥΩΔΕΚΑΣ ή.

85 Πεντάσιν επτά ετών (ού

ψεύδει τας φρένα τέγξω)
φέρβεται, πάνθ' ελών κόλποις,
και ταμίευσε νόω

ευρεϊ ΔΑΓΕΣΣΕΥΣ' ού τέ μιν 9ο λάνθανε Σικελικαϊς

γραμμών ίχνιεν ψαμάθους, νημερτέϊ να χαραχθέντ', ουκ Ιδεών φύγεν όχλος, αι πέλον έμβρυα έ

ναργών αμυδρά πραγμάτων, 95 αλλ' αιπών ήπλωσε νόον,

και δρέψάωτου,

ΔΥΩΔΕΚΑΣ 9'.

Ων άπας ίδμεναι έλδεν
έκ γε φυάς βροτός. Αυταρ

μουσικών τοϊσι συζεύξας 100 αγλαίαν, μελετα

τερπνά, κλέη έσλών άπαντ'
ήτορι αμφίεπεν.
Η γαρ πέλεν όλβιος, ός γ' οίδεν βίον

μουσικάϊς άρμοζέμεν αιέν ανάγκαις. του Άκμονος εκ, Πυθαγό

ρα ήλυθον σφυρήλατου
ρυθμοί, μέλος τε οι εχάλ-
κευσεν σίδηρος,

VIII.

D'Aguesseau à l'âge de trente-cinq ans (le mensonge ne souillera pas mon ame) possède tous ces biens impérissables et en recueille les doux fruits; il a tout concentré dans le vaste dépôt de son génie. Il connaît aussi à fond les lignes tracées par l'immortel mécanicien sur le sable de Sicile; il a embrassé la théorie des idées, qui sont les images sans forme des choses réelles ; enfin, il a déployé son génie élevé et a cueilli

la fleur

IX.

de tout ce que l'homme, par sa nature, desire de conLaitre. Ayant joint à toutes ces connaissances les grâces de la musique, il jouit de tous les genres de gloire et de bonheur : heureux le mortel qui sait toujours rendre sa vie conforme aux lois de l'harmonie. Des marteaux

qui battoient le fer sur l'enclume apprirent à Pythagore les règles du rhythme et de l'harmonie.

ΔΥΩΔΕΚΑΣ ί.

[ocr errors]

Απλετα χερσίν αμούσως 1Ιο τυπτόμενος. Πολύϊδρις

έπλεθ', ός θήκεν εν φρεσσιν,
αμερίου τε τύχας,
κ' αίας παλιόροιάν κέαρ

κρέσσον έχειν, διαφώ-
115 νους έντε ροπαισι ταλαντεύσας νόον

άρεν ύψού θυμόν έναρμόνιον. Το
δ' ευπραγίαισι κομών,
σεμνόν, θαητόν τ' ώ μέλημ'

άνδρεσσι, κήρ εύχορδον εις 120 ώφθης κεράσσας

ΔΥΩΔΕΚΑΣ ια.

Αρμονικαϊς χαρίτεσσι,
σοί τε ομόφρονα λεών
εμπεδώσας παθών, τεύξας

ενδόσιμον φίλοφρον
125 λαοίσιν ειρήνας σεμνάς,

άρτια μηδόμενος,
έχθραν 9' ύβριος τρίβον αγνοίς ίχνεσι
ψυχάς διώκων, μετανίσσεαι αιών'.

εύδιον εν κλέεσι,
13ο όλβω και υψηλώ, τον ου

μάρψει φθόνος θάλλοντα λυσ-
σάεντοδόντι.

[ocr errors]

X.

Le fer, battu sans ordre par les mains de l'ignorance, instruisit le philosophe de Samos. Celui-là est très-sage, qui, par la seule force de sa volonté, s'est rendu supérieur au flux et reflux de la fortune et de la vie humaine, et qui, ayant mis son esprit en équilibre, et son ame dans une parfaite harmonie, s'est élevé fort au-dessus de la vicissitude des choses de ce bas monde ; d'Aguesseau ! la Fortune t'a comblé de toutes ses faveurs; mais les hommes te révèrent, t'admirent et te chérissent, parce que ayant soumis ton bon cœur

XI.

aux grâces de l'harmonie, et forcé la foule des passions d'obéir à ton esprit calme et serein, tu as donné aux peuples le prélude aimable d'une vie sage et paisible : tes pensées sont toujours conformes à ton ame ainsi préparée : tu marches sur un chemin ennemi de l'insolence et de l'injustice, et tu y laisses les traces de ton ame pure : tu mènes une vie pleine de sérénité, de gloire , et d'une félicité sublime, vie florissante que la hideuse Envie, dont les dents sont armées de rage, ne

mordra jamais.

ΔΥΩΔΕΚΑΣ 16'

Αλιον ιοβόλω τις

γάρ ποτε δάγματι βάψεν; 135 κινδύνου εντί γυμνά τεύ

έργματα, ήε Δίκας
κρανθέντα βουλαίς, βάσσανος
ατρεκέων τελέθει,

και θήκε σ' αγνών Θέμιδος Μύσαν έμεν 14ο Τύ δ' ευνόμω ήτορα ής τάδυτεισδύς

θέσφατα αμπέτασας
άμμιν νόμων, τοϊσι πτόλεις

ήθη τε θάλλουσι βροτών, 144 έσλών εέρσαις.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6 ΚΟΡΑΗΣ, ο Χίος, επoίει.

« PreviousContinue »