Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

10

Serenissima Princeps“, Maximum fru&um percepi scriptorum, quæ antehac in lucem edidi, quòd ea perlegere dignata fis, quòdque, eorum occafione in notitiam tuam admiffus, tales dotes tuas esse cognoverim, ut è re gentis humanæ esse putem, eas seculis in exemplum proponi. Non deceret me vel adulari, vel aliquid non satis perspectum affirmare, præsertim hoc in loco, in quo veritatis funda

menta jacere conaturus sum; & scio non affe&atum ac 15 simplex Philosophi judicium generosæ modestiæ tuæ

gratius fore, quàm magis exornatas blandiorum hominum laudationes. Quapropter ea tantùm scribam,

a. Cette Epistola dedicatoria est imprimée, sur six pages non numérotées, en tête de la première édition des Principia Philosophiæ, immédiatement après la feuille du frontispice, au verso de laquelle se trouve reproduit in extenso le Privilege du 4 mai 1637 (voir t. VI, p. 518, de cette édition), avec cette mention en bas :

« Achevé d'Imprimer le 10 de Juillet 1644. » L'Epistola est suivie de 14 pages non numérotées, contenant l’Index Principiorum Philosophiæ (que nous reproduirons, non pas avant, mais seulement après les Principia, afin de pouvoir donner la pagination). Viennent ensuite les 310 pages numérotées des Principia. Sur la dernière

est ajouté un Errata de quelques lignes, dont les corrections ont été • incorporées dans notre texte.

EUVRES. III.

5

quæ vera esse ratione vel experientiâ cognosco, & hîc in exordio eodem modo ac in toto reliquo libro philosophabor.

Magnum eft difcrimen inter veras & apparentes virtutes; nec non etiam ex veris, inter illas quæ ab accuratâ rerum cognitione deveniunt, & illas quæ cum aliquâ ignoratione conjun&tæ sunt. Per apparentes, intelligo vitia quædam non valdè frequentia, vitiis aliis notioribus oppofita; quæ quoniam ab iis magis diftant quàm intermediæ virtutes, idcirco magis 10 solent celebrari. Sic quia plures inveniuntur qui pericula timidè refugiunt, quàm qui se inconsideratè in ipsa conjiciant, vitio timiditatis temeritas tanquam virtus opponitur, & magis quàm vera fortitudo vulgo æftimatur; fic fæpe prodigi pluris fiunt quàm libera- 15 les; sicque nulli faciliùs ad magnam pietatis famam perveniunt, quàm superstitiosi vel hypocritæ.

Inter veras autem virtutes, multæ non à solâ redi cognitione, sed etiam ab errore aliquo nafcuntur: fic

pe à simplicitate bonitas, à metu pietas, à despera- 20 tione fortitudo exsurgit. Atque hæ ab invicem diversæ sunt, ut etiam diversis nominibus designantur; sed illæ puræ & sinceræ, quæ ex solà | redi cognitione profluunt, unam & eandem omnes habent naturam, & sub uno sapientiæ nomine continentur. Quisquis enim fir- 25 mam & efficacem habet voluntatem rectè semper utendi suâ ratione, quantum in se est, idque omne quod optimum esse cognoscit exsequendi, revera sapiens est,

3 philosophabor, non à la ligne (1" édit.). Même remarque après hypocritæ (ci-après, l. 17),

extolli (p. 3, l. 8), reperitur (ib.,
1. 21) et rapi (p. 4, l. 14).

:

quantum ex naturâ fuâ effe poteft; & per hoc unum, juftitiam, fortitudinem, temperantiam, reliquasque omnes virtutes habet, fed ita inter se conjun&as, ut

nullæ fupra cæteras emineant; & idcirco, quamvis 5 multò sint præftantiores iis quæ aliquâ vitiorum

misturâ diftin&tæ sunt, quia tamen multitudini minùs sunt notæ, non tantis laudibus solent extolli.

Præterea, cùm duo ad fapientiam ita descriptam requirantur, perceptio scilicet intelle&ûs & propensio 10 voluntatis : ejus quidem quod à voluntate dependet

nemo non est capax, sed quidam aliis multò perspicaciorem habent intelle&um. Et quamvis sufficere debeat iis qui funt naturâ tardiusculi, quòd, etsi

multa ignorent, modò tamen fir|mam & conftantem 15 retineant voluntatem nihil omittendi, quo ad re&i

cognitionem perveniant, atque id omne quod re&um judicabunt exsequendi, pro modulo suo sapientes & hoc nomine Deo gratissimi effe poffint : multò tamen

præftantiores illi sunt, in quibus, cum firmiffimâ reétè 20 agendi voluntate, perspicacissimum ingenium & fumma veritatis cognoscendæ cura reperitur. .

Summam autem effe in Celfitudine tuâ iftam curam, ex eo perspicuum eft, quòd nec aulæ avocamenta, nec consueta educatio quæ puellas ad ignorantiam damnare folet, impedire potuerint, quominus omnes bonas artes & scientias investigaris. Deinde summa etiam & incomparabilis ingenii tui perspicacitas ex eo apparet, quòd omnia iftarum scientiarum arcana penitiffimè

inspexeris ac brevissimo tempore accuratè cognoveris. 30 Majusque adhuc ejusdem rei habeo argumentum mihi

peculiare, quòd te unam hactenus invenerim, quæ

[ocr errors]

25

« PreviousContinue »